SALVATION & INSPIRATION
Young Catholics WYD 2016 Krakow "We show our love for God by obeying his commandments, and they are not hard to follow." (1 John 5:3 )
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
Young Catholics
 WYD 2016 Krakow
"We show our love for God by obeying his commandments, and they are not hard to follow."

see 1 John 5:3
What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Strona / Page: 3
Strona / Page: 5salvation-inspiration.com
SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


Young Catholics World Youth Day 2016 Krakow
"We show our love for God by obeying his commandments, and they are not hard to follow."
1 John 5:3
in case we fail to obey God, it is reasonable to possess personally earned assets of mercy:
“Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy”
Mt 5:7

Page 4. Go to Page 1,
2, 3,   5

The power of prayer Moc modlitwy

  Prayer for WYD 2016 Krakow proved extremely effective
Modlitwa za ŚDM 2016 w Krakowie okazała się niezwykle skuteczna

Pray for WYD 2016 Krakow. We are certain that God will hear our prayers when we ask for what pleases him. And if we know that God listens when we pray, we are sure that our prayers have already been answered. 1 John 5:14-15. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Módl się za ŚDM 2016 w Krakowie. Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy Go o rzeczy zgodne z Jego wolą. Możemy być tego pewni. 15 A skoro wiemy, że odpowiada na nasze prośby, możemy mieć pewność, że już teraz wysłuchał naszych modlitw. Pierwszy List św. Jana 5:14-15 (SZ-PL)
We are certain that God will hear our prayers when we ask for what pleases him. And if we know that God listens when we pray, we are sure that our prayers have already been answered. 1 John 5:14-15 (CEV) Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy Go o rzeczy zgodne z Jego wolą. Możemy być tego pewni. A skoro wiemy, że odpowiada na nasze prośby, możemy mieć pewność, że już teraz wysłuchał naszych modlitw. Pierwszy List św. Jana 5:14-15 (SZ-PL)

WYD 2016: Let the Young Wind of Catholic Faith Blow. The Catholic Church brings love into the world. ŚDM 2016 -  Niech wieje młody wiatr katolickiej wiary. Kościół Katolicki niesie miłość światu. on youtube
WYD 2016: Let the Young Wind of Catholic Faith Blow. The Catholic Church brings love into the world. 
ŚDM 2016 -  Niech wieje młody wiatr katolickiej wiary. Kościół Katolicki niesie miłość światu. on youtube
  Przed Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 i spotkaniem z papieżem Franciszkiem młodzi katolicy biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodzieży we Wrocławiu. Uczestniczki pielgrzymki ŚDM Kraków 2016  z Australii do Sulistrowiczek są kolejnym przykładem piękna, jakie Kościół Katolicki niesie światu. Prior to World Youth Day Krakow 2016  and their meeting with Pope Francis young Catholics participate in The Diocesan Youth Day in Wroclaw. The WYD 2016 Krakow pilgrims from Australia to Sulistrowiczki also exemplify the beauty which the Catholic Church brings to the world. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Przed Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 i spotkaniem z papieżem Franciszkiem młodzi katolicy biorą udział w Diecezjalnych Dniach Młodzieży we Wrocławiu. Uczestniczki pielgrzymki ŚDM Kraków 2016  z Australii do Sulistrowiczek są kolejnym przykładem piękna, jakie Kościół Katolicki niesie światu. Prior to World Youth Day Krakow 2016  and their meeting with Pope Francis young Catholics participate in The Diocesan Youth Day in Wroclaw. The WYD 2016 Krakow pilgrims from Australia to Sulistrowiczki also exemplify the beauty which the Catholic Church brings to the world. Fine Art Photography by Zbigniew Halat