SALVATION & INSPIRATION
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 7
Go to Page 9

salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.
Romans 12:21

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
List do Rzymian 12:21


Page 8, Go to Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   9, 10, 11, 12, 13, 14


Jednym z filarów kultury katolickiej jest doktryna spoleczna Kościoła,
t. j. katolicka nauka społeczna.
One of the pillars of Catholic culture is the Social Doctrine of the Church
i. e. Catholic social teaching.


Walka polskich rolników przeciwko łamaniu katolickiej nauki społecznej przez Unię Europejską, 2015. Kto ma prawo do polskiej flagi. salvation-inspiration.com
Walka polskich rolników przeciwko łamaniu katolickiej nauki społecznej przez Unię Europejską, 2015. Kto ma prawo do polskiej flagi.
Walka polskich rolników przeciwko łamaniu katolickiej nauki społecznej przez Unię Europejską, 2015. Ulica jak przepaść nie do pokonania. salvation-inspiration.com
Walka polskich rolników przeciwko łamaniu katolickiej nauki społecznej przez Unię Europejską, 2015. Ulica jak przepaść nie do pokonania.