SALVATION & INSPIRATION
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 5
Go to Page 7

salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.
Romans 12:21

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
List do Rzymian 12:21


Page 6, Go to Page 1, 2, 3, 4, 57, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Pokojowa manifestacja katolików 18. marca, 2015.
W tle Pałac Prezydencki zajmowany przez B. Komorowskiego.
The peaceful demonstration of Catholics, March 18, 2015.
In the background, Presidential Palace occupied by B. Komorowski.
Ważnym składnikiem kultury katolickiej jest pokojowa walka przeciwko agresji zła.
An important component of Catholic culture is a peaceful struggle against the aggression of evil.
Nie  stawiajcie oporu  złu,  lecz walczcie z  grzechem. Czy  Judasz  może zwyciężyć  Pana Jezusa? Do not resist evil but struggle against sin. Can Judas defeat Our Lord Jesus?
  Brat Sofroniusz, tercjarz w worze pokutnym:
"Nie  stawiajcie oporu  złu,  lecz walczcie z  grzechem. Czy  Judasz  może zwyciężyć  Pana Jezusa?"
Brother Sofronius, a friar of the Third Order of Saint Francis, in sackcloth:
"Do not resist evil but struggle against sin. Can Judas defeat Our Lord Jesus?
"

Żywią i bronią Krzyża. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"They Feed and Defend the Cross. Independent Self-governing Trade Union of Individual Farmers "Solidarity" (Feed and Defend, a motto which refers to the significant role of Polish peasants in the time of the Tadeusz Kościuszko 1794 insurrection which gave Poles hope for regaining independence.)
Żywią nas i bronią Krzyża.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"
They Feed Us and Defend the Cross.
Independent Self-governing Trade Union of Individual Farmers "Solidarity"
(Feed and Defend, a motto which refers to the significant role of Polish peasants in the time of the Tadeusz Kościuszko 1794 insurrection which gave Poles hope for regaining independence.)