SALVATION & INSPIRATION
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 2
Go to Page 4

salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.
Romans 12:21

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
List do Rzymian 12:21


Page 3, Go to Page 1, 2,   4, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik - Blessed George Popieluszko, priest and martyr (1947 - 1984)
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik - Blessed George Popieluszko, priest and martyr (1947 - 1984)

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka, wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski . . . ,
o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O łaskach otrzymanych należy powiadomić:
Postulację bł. Jerzego Popiełuszki ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa
Za zezwoleníeni Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 13.04.2010  Nr 1465D/2010
mal. Zbigniew Kotyłło


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
o. Mariusz Bigiel, SJ
TEOLOGICZNE PODSTAWY ORAZ STRATEGIA ROZWOJU KULTU
BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI W KOŚCIELE KATOLICKIM
Felieton w Radio Maryja, 16. stycznia 2015