SALVATION & INSPIRATION
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 1
Go to Page 3


salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.
Romans 12:21

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
List do Rzymian 12:21


Page 2, Go to Page 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


St. Stanislaus Kostka Church, Warsaw - Sanctuary and Museum of Martyrdom of Blessed Fr. Jerzy Popieluszko Overcome evil with good  Zło dobrem zwyciężaj
St. Stanislaus Kostka Church, Warsaw - Sanctuary and Museum of Martyrdom of Blessed Fr. Jerzy Popieluszko
 
Overcome evil with good  Zło dobrem zwyciężaj
Relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, księdza i męczennika za wiarę katolicką, który głosił wolność i godność człowieka, jest patronem polskiej obecności w Europie.  Po podzieleniu na drobne relikwie inne sutanny męczennika potegują siłę kultu ks. Jerzego. Relics of Bl. Jerzy Popieluszko, priest and martyr for the Catholic faith who promoted  freedom and human dignity, is the patron of thoe Polish presence in Europe. After having been divided into small relics, other cassocks of the martyr   enhance the strength of the veneration of Fr.  George.
Relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika za wiarę katolicką, który głosił wolność i godność człowieka, jest patronem polskiej obecności w Europie.
Nawet najmniejsze relikwie z szat błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, są otoczone czcią, ponieważ przypominają nam, że męczennik jest pośrednikiem w rozdawnictwie łask. Dlatego zwracamy się do niego o wstawiennictwo w naszym codziennym życiu. Od niego możemy czerpać natchnienie na drodze powołania do świętości, do wierności Bogu, Kościołowi i jego nauce społecznej, naszej Ojczyźnie oraz tradycji naszych Ojców.

The relics of Bl. Jerzy Popieluszko, priest and martyr for the Catholic faith who promoted freedom and human dignity, who is the patron of the Polish presence in Europe.
Even minute relics from robes of blessed Fr. George Popieluszko are venerated because remind us that the martyr is the intermediary through whom graces are distributed unto us. Therefore we call upon his intercession in our everyday life. We can take inspiration from him to pursue the vocation to holiness and to be faithful to God, to the Church and her social doctrine, our Fatherland,  and to the traditions of our Fathers.