SALVATION & INSPIRATION
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and culture

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 2

salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.
Romans 12:21

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
List do Rzymian 12:21


Page 1, Go to Page  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

RULES OD CHRISTIAN LIVING
RULE OF CONDUCT: LOVE AND HUMILITY
Love your enemies
14 Ask God to bless everyone who mistreats you. Ask him to bless them and not to curse them.  15 When others are happy, be happy with them, and when they are sad, be sad.  16 Be friendly with everyone. Don’t be proud and feel that you are smarter than others. Make friends with ordinary people.[a]  17 Don’t mistreat someone who has mistreated you. But try to earn the respect of others,  18 and do your best to live at peace with everyone. 19 Dear friends, don’t try to get even. Let God take revenge. In the Scriptures the Lord says, “I am the one to take revenge and pay them back.” 20 The Scriptures also say, “If your enemies are hungry,  give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads.”

21 Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good.


OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN 
MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ POSTĘPOWANIA
Miłość nieprzyjaciół
14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. 20 Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.

21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

St. Stanislaus Kostka Church in Warsaw - Sanctuary and Museum of Martyrdom of Blessed Jerzy Popieluszko
St. Stanislaus Kostka Church, Warsaw - Sanctuary of Blessed Jerzy Popieluszko, Polish Priest and Martyr. Fr. Jerzy Popieluszko was cruelly tortured and murdered for promoting a message of freedom and human dignity. Kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie - Sanktuarium Bł. Jerzego Popiełuszki, Polskiego Księdza i Męczennika.Ks. Jerzy Popiełuszko był okrutnie torturowany i zamordowany za promowanie przesłania wolności i godności człowieka. salvation-inspiration.com
St. Stanislaus Kostka Church, Warsaw - Sanctuary of Blessed Jerzy Popieluszko, Polish Priest and Martyr. Fr. Jerzy Popieluszko was cruelly tortured and murdered for promoting a message of freedom and human dignity.
(...) Don Jerzy..è il patrono della nostra [ossia polacca] presenza in Europa a causa dell’offerta della vita, così come Cristo (...) Giovanni Paolo II

Kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie - Sanktuarium Bł. Jerzego Popiełuszki, Polskiego Księdza i Męczennika.
Ks. Jerzy Popiełuszko był okrutnie torturowany i zamordowany za głoszenie przesłania wolności i godności człowieka.
(...) ksiądz Jerzy... jest patronem naszej [t.j. polskiej] obecności w Europie za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus (...) Jan Paweł II